Om oss

Vi tror på framtiden!

Eriksbo Plantskola har en lång historia. Den startades redan 1948 i Västerås. Under 1970 och 1980-talet utvecklades containerproduktionen på Eriksbo och på 1990-talet började man satsa stort på svenska E-plantor. 2006 tog Miriam Dovrén över verksamheten och 2014 – när det blivit för trångt i Västerås – flyttade plantskolan till Kungs Barkarö mellan Köping och Kungsör.

Vi har nu odlat 10 säsonger på vår nya anläggning och har hittat ”vår grej”. Att odla buskar och träd i container med stor precision, hantverksskicklighet och med minsta möjliga påverkan på miljön. I vår nya anläggning har vi plats att växa och utvecklas – på alla plan.

Vårt läge i Mälardalen spelar roll. Vi odlar nära och har korta transporter. Det innebär också att våra växter är i fas med klimatet vilket ger bästa möjliga kvalitet för dig som kund. Och det är ju också nära att hälsa på! Ring för att boka tid.

Vi är medlemmar i e-planta vilket gör att fokus i den egna produktionen är sorter som ingår i det svenska e-systemet. Vi har också ett mycket nära samarbete med andra plantskolor vilket gör att vi kan leverera ett komplett sortiment växter för svenska förhållanden.

Vi odlar lösningen på problemet! Vedartade växter binder koldioxid som släpps ut i atmosfären vid förbränning. De s.k klimatgaserna. Genom att plantera buskar och träd som får växa sig stora under lång tid skapar vi tillsammans hållbarhet. Plantskoleväxter är inte slit och släng – det är långsiktighet och framtid!

Varmt välkommen till Eriksbo Plantskola önskar Miriam Dovrén med personal!

Tillsammans med Trädgårdsväxter i Örebro, Hallandsåsens Plantskola och Billbäcks Plantskola har vi genomfört ett projekt för bättre digital informationshantering. Detta har vi fått stöd för inom EIP Agri. Läs mer!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord