Att tänka på för arkitekter och projektörer…

När Ni upprättar växtförteckningar – glöm ej att ange önskad kvalitet. För att eventuell anbudsgivning ska kunna jämföras är det viktigt att alla kalkylerar med samma kvalitét.

Glöm ej att ange om träd ska levereras barrotade eller med klump.  Om Ni har en uppfattning om när plantering ska utföras, välj kvaliteter som fungerar den tid på året som plantering ska utföras.

Kontrollera gärna med plantskolorna att önskad kvalitet finns att tillgå om det gäller ovanligare växtslag, stor mängd eller stora storlekar. Eller om Ni önskar udda kvalitéter. Det sparar mycket tid och energi hos efterkommande led. Häckplantor i co (liksom landskapsplant i co/plugg) finns inte alltid i produktion utan måste kanske kontraktodlas. Det kan då ta upp till 2 växtsäsonger från beställning till leverans. Är beställaren medveten om det och kan beställaren beställa växterna i så god tid?

Solitärperenner är jättehäftiga, men de finns ännu inte i så stort sortiment. Och de finns inte i obegränsad mängd. Kontrollera gärna med plantskolorna så att Ni inte ritar in kvaliteter som inte finns i verkligheten – om inte beställaren har så gott om tid så att de kan kontraktodlas. Man kan också diskutera vilka arter och sorter av perenner man tjänar på att plantera som solitärer. Miscanthus och Echinacea – absolut, men Geranium macrorrhizum och Waldsteinia…???. Att plantera standard-kvalitet (9 cm co eller 11 cm co) med ett tätare cc ger i sådana fall en snabbare marktäckning.

Det är svårt för oss på plantskolan att mängda utifrån mailade ritningar vilket ofta önskas då det saknas mängder . Skalan blir förvrängd och allt blir pyttelitet. Så mängd/antal i växtförteckningen är en förutsättning för att det ska gå snabbt och bli rätt samt undvika onödiga kostnader för entreprenören i nästa skede.

Om ni är osäkra gällande cc-måtten för vissa växter och kvaliteter – fråga oss!

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord