Att tänka på för Anläggare…

Om Ni har en växtförteckning, försök sända denna komplett med vetenskapliga namn och kvaliteter till plantskolan för offert eller beställning. Det är lätt att missa någon detalj vid beställning per telefon. Vid utvärdering av anbud, kontrollera att alla anbudsgivare räknat på samma kvaliteter.

Häckplantor i co (liksom landskapsplant i co/plugg) finns inte alltid i produktion utan måste kanske kontraktodlas. Det kan då ta upp till 2 växtsäsonger från beställning till leverans.

Tänk på att vissa kvaliteter så som barrotsväxter och växter med klump har begränsade leverans-/planterings-perioder. Försök planera planterings-arbetena så att dessa sammanfaller. Om plantering måste ske under växtsäsong måste kvaliteterna bytas ut till co-odlade växter och skall frilandsodlade träd planteras under växtsäsong måste dessa beställas i så god tid så att plantskolan hinner rotbeskära träden under tidig vår så att upptagning från fält kan ske trots att trädet är vegeterat. Var medveten om att detta förändrar priset.

Om ett arbete blir försenat och Ni har beställt växter- meddela plantskolan så fort ni fått vetskap om detta. Plantskolan kan då vidta åtgärder för att klara en senare leverans. Om klumpade växter hunnit grävas upp för leverans och de blir stående på plantskolan under lång tid försämras kvaliteten och Ert arbete med etableringen på växtplatsen försvåras.

Beställda växter är reserverade växter som plantskolan sköter om för Er räkning till dess leverans sker. Om ytor förändras och växter avgår, meddela plantskolan så fort Ni får vetskap om detta. Växter är färskvara. Stora träd som redan hunnit grävas upp för Er räkning måste Ni vara beredd att betala även om Ni inte har möjlighet att ta hand om dom. Har Ni hunnit avboka innan uppgrävning förlorar dock ingen på att reglera mängderna och plantskolan kan fortsätta sköta om träden för leverans till någon annan en senare säsong.

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord