Om Eriksbo Plantskola

Eriksbo Plantskola

Eriksbo Plantskola har en lång historia. Redan 1948 startade Nils Norell produktion av plantskoleväxter i Västerås. I slutet av 1970-talet tog Nils dotter och hennes man över plantskolan och utvecklade den – framförallt gällande produktion i container. 2006 tog Miriam Dovrén över verksamheten och 2014 flyttade plantskolan till Kungs Barkarö mellan Köping och Kungsör.

Vi har nu odlat 10 säsonger på vår nya anläggning och har hittat ”vår grej”. Att odla buskar och träd i container med stor precision, hantverksskicklighet och med minsta möjliga påverkan på miljön. I vår nya anläggning har vi plats att växa och utvecklas – på alla plan.

Vårt läge i Mälardalen spelar roll. Vi odlar nära och har korta transporter. Det innebär också att våra växter är i fas med klimatet vilket ger bästa möjliga kvalitet för dig som kund.
Vi är medlemmar i E-planta vilket gör att fokus i den egna produktionen är sorter som ingår i det svenska E-systemet. Det är bara E-plantor som ingår i konceptet ”Min egen Trädgård”

Vi odlar lösningen på problemet! Vedartade växter binder koldioxid som släpps ut i atmosfären vid förbränning. De s.k klimatgaserna. Genom att plantera buskar och träd som får växa sig stora under lång tid skapar vi tillsammans hållbarhet. Plantskoleväxter är inte slit och släng – det är långsiktighet och framtid!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord