Hardcore Facts

Om du är företagare inom trädgårdsbranschen t.ex genom att driva trädgårdsbutik, är trädgårdsdesigner, bärodlare, lantbrukare eller liknande och handlar växter av oss gäller följande Allmänna bestämmelser:

Om du är entreprenör inom bygg- och anläggningsbranschen och i övrigt följer ABM 07 och handlar växter av oss gäller följande Allmänna bestämmelser:

Begär Offert

Beställning

Beställning av produktkatalog

Beställning av lösenord